Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.Ο: Ενοποίηση ειδικοτήτων καθηγητών τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
 
    
                                                          
  ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Παιδείας,      Έρευνας  και Θρησκευμάτων
       2. Αναπληρώτρια Υπουργό


ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

E-mail: ekmedo2015@gmail.com
Πληροφορίες:
Φ. Τριανταφύλλου                                
Πρόεδρος  Δ.Σ.  Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.Ο.
Τηλ. : 6979110584


ΚΟΙΝ.:    1. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
1α)         κ. Α. Παπαδαντωνάκη
Διευθυντή Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α Σπουδών και Εφαρμογής  Προγ/των
1β)       κ.         Ι.   Λιγνό
Διευθυντή της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης
Τμήμα Α Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων

                                                                  
 ΘΕΜΑ:     Ενοποίηση ειδικοτήτων καθηγητών τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 Αξιότιμε κε υπουργέ,
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου για την αναδιοργάνωση των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ στις 5/10/2015 ( σχετικό άρθρο στο esos.gr http://www.esos.gr/arthra/40105/i-protasi-toy-iep-gia-meiosi-eidikotiton-ton-kathigiton-apo-147-se-40 με θέμα «Η πρόταση του ΙΕΠ για μείωση ειδικοτήτων των καθηγητών από 147 σε 40»)
και στις 23/07/2015 (Βλ. σχετικό άρθρο στην Alfavita στις 23/07/2015  «Η πρόταση του ΙΕΠ για την 


αναδιοργάνωση των ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»)
η νεοσυσταθείσα ένωσή μας Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.Ο. (Ένωση Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης Διοίκησης και Οικονομίας) χαιρετίζει και συμφωνεί με την πρόταση του ΙΕΠ για το σενάριο Β΄ (ομαδοποίηση κλάδων ΠΕ 09, 18.02, 18.03, 18.35), όπως κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.
Στην πρόταση αυτή  όμως όπως φαίνεται παρακάτω:
9    ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10    ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)  κλπ.
διαφωνούμε εν μέρη γιατί η οικονομική ειδικότητα ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισηςομαδοποιήθηκε με τους  ΠΕ 10, Κοινωνιολόγους και ΠΕ 13 Νομικούς παρόλο που οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος προέρχονται από την ίδια σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. ενώ το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - Μάρκετινγκ έχει ενοποιηθεί και αποτελεί πλέον επιλεγόμενη κατεύθυνση ως Μάρκετινγκ μαζί με τις άλλες δύο κατευθύνσεις (1.Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2.Μάρκετινγκ και 3.Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι από το 2ο έτος σπουδών.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την ένταξη της ειδικότητας ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) στην 9η ομαδοποίηση των ειδικοτήτων (ΠΕ09, ΠΕ 18.02, 18.03, 18.35) ως εξής:
 9    ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
10    ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κλπ.

Η ένωσή μας θεωρεί ότι ο κατακερματισμός των οικονομικών ειδικοτήτων ΠΕ09, ΠΕ 18.02, 18.03, 18.35, 18.40 εξυπηρετεί μόνο συντεχνιακά συμφέροντα στην εκπαίδευση, ενώ δε συμβάλλει στην απρόσκοπτη επιτέλεση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
Αντίθετα, με την ενοποίηση των ειδικοτήτων, που προτείνει το ΙΕΠ, θα αποφευχθούν πλεονάσματα εκπαιδευτικών,  οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν διδακτικά κενά των σχολείων, αφού δεν έχουν ως αναθέσεις  τις διδακτικές ώρες των αντίστοιχων μαθημάτων, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια, για να τα διδάξουν, με στόχο να μειωθούν τα  προς κάλυψη κενά.
Ως παράδειγμα επισημαίνουμε το γεγονός ότι η διδασκαλία οικονομικών στο Γενικό λύκειο και στο Γυμνάσιο ανατίθεται μόνο σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 09, οικονομολόγων. Αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθούμενης πρακτικής είναι είτε η δημοσιονομική επιβάρυνση του κράτους με την πρόσληψη αναπληρωτών είτε η αδυναμία κάλυψης των υπαρχόντων κενών, με δυσμενείς συνέπειες για τους μαθητές.   Ωστόσο, την ίδια ώρα είναι δυνατό να υπάρχουν εκπαιδευτικοί των άλλων οικονομικών ειδικοτήτων (18.02, 18.03, 18.35, 18.40), οι οποίοι δεν είναι δυνατό να διατεθούν για την κάλυψη των παραπάνω κενών λόγω των μειωμένων αναθέσεων, που έχουν, με συνέπεια να αδυνατούν να καλύψουν το διδακτικό τους ωράριο και να πλεονάζουν. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαθέτουν την απαιτούμενη-με βάση το πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας-επιστημονική επάρκεια, για να διδάξουν τα μαθήματα αυτά.
Επίσης, χρήσιμο είναι να αναφέρουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ 18.02, 18.03, 18.35, 18.40  στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως επαρκείς στο μάθημα «Αρχές οικονομικής θεωρίας», του οποίου η ύλη διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο, αλλά δεν  το έχουν  ως  A’ ανάθεση οι ΠΕ 18.02 και ΠΕ18.03 και οι ΠΕ18.35 καιΠΕ18.40 δεν το έχουν καθόλου ως ανάθεση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης».


          Επιπρόσθετα, σημειώνουμε το γεγονός ότι η  ενοποίηση των παραπάνω ειδικοτήτων βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και στη βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης τους, αφού εξασφαλίζει την κάλυψη οργανικών θέσεων από ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, με επακόλουθο την ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά.
Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η ενοποιημένη ειδικότητά μας 18.02, 18.03, 18.35, 18.40 μπορεί να διδάξει με επάρκεια τα παρακάτω μαθήματα που διδάσκονται ήδη στο Γυμνάσιο και  Γενικό Λύκειο συμβάλλοντας στην μείωση των κενών που τυχόν θα προκύψουν.

Γυμνάσιο  Α         Β          Γ
1
Πολιτική παιδεία   


2
2
Οικιακή Οικονομία
2
1


Λύκειο  Α          Β         Γ
1.
Πολιτική παιδεία
3
2

2.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


3
3.
ΑΟΔΕ (Επιλογής)


2
4.
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

2ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
ΤΗΣ Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.Ο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Χ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε κοσμίως.